Conversion Optimization Roadmap

structureel je service optimaliseren

divider

Het houdt niet op. Elke keer weer gebruiken we websites waar we ons aan ergeren. Ze communiceren niet, missen een logisch flow en heel veel kansen. Zelfs de big boys van de online wereld blijven makkelijk voorkombare fouten maken in hun ontwerp. Het is geen kostenkwestie, want het gaat vaak om eenvoudig oplosbare conversieverlagers.

Om conversieverlagers structureel te voorkomen, hanteren wij de Conversion Optimization Roadmap. Een jaarplan dat weergeeft hoe we jouw website of applicatie gaan optimaliseren.

Het probleem met traditionele optimalisatie

divider

Je bent e-commerce manager en krijgt stapels rapporten van SEO- partijen, usability onderzoekers, analisten of andere experts. Iedereen heeft een mening. Uiteraard is het verstandig om feedback van verschillende disciplines te hebben. Het probleem is dat na al deze feedback de ontwikkelingspartijen het vervolgens niet goed oppakken. Niet omdat ze niet willen. Het is simpelweg zo dat alle feedback chaos oplevert.

Prioriteiten zijn onduidelijk

Een individueel rapport geeft, als je geluk hebt, de prioriteiten weer, maar het vergelijken van prioriteiten vanuit verschillende rapporten is lastig.

Adviezen zijn niet eenduidig

Verschillende experts benoemen verschillende problemen en geven andere oplossingen.

Adviezen zijn praktisch onuitvoerbaar

De realiteit is dat niet alles zomaar kan. Er zijn technische, strategische en budgettaire kaders.

Timing klopt niet

De ontwikkeling van een onderdeel is net al uitgevoerd of komt pas veel later.

Als eCommerce-manager sta je regelmatig midden in de discussie tussen de ontwikkelingspartij en het onderzoeksbureau. Ze hebben allebei een punt. Dat verlamt. Het is zelfs zo erg dat onderzoekers uit frustratie aangeven dat zo'n 90% van de uitgevoerde usability onderzoeken weggegooid geld was. Er ligt een prachtig rapport en een jaar later blijkt dat er niets mee gedaan is. Opdrachtgever, ontwikkelaars, gebruikers en onderzoekers; ze verliezen allemaal.

Geschikt voor elk budget

divider

Volgens onderzoek levert tussen de 10% en 20% van het investeringsbudget de beste return on investment bij het inrichten van je optimalisatie. Datzelfde onderzoek belooft een gemiddelde conversieverhoging van 100%. Het gaat er wel om dat je het budget goed inzet: Welk type onderzoek doe je op welk moment?

De Conversion Optimalisation Roadmap is onbeperkt schaalbaar en haalt systematisch het meeste resultaat uit je budget. Dat is structureel optimaliseren.

divider

Verrijk je ontwikkelteam met onderzoekers. Dan betrek je waardevolle gebruikersinzichten eerder in je service.

Bart van den Biezen Bart van de Biezen

Multidisciplinaire oplossing en combinatie van adviezen

divider

De juiste combinatie en integratie van onderzoeken zorgt voor ware optimalisatie. Met de Conversion Optimization Roadmap stellen we samen met jou de meest geschikte combinatie vast. Door onderzoek vooraf in te plannen sturen we waar nodig de ontwikkeling effectief bij. Usability afdeling van Aan Zee werkt hierin samen met MaxLead en voert de volgende onderzoeken uit:

Usability onderzoek

(± € 5.000)

Samen met gebruikers uit jouw doelgroep lopen we je website compleet door. Zo zien we direct waarom gebruikers problemen ervaren.

A/B-testing

(± € 3.000)

Twijfel over een oplossing? Door twee varianten van een oplossing in een live omgeving te draaien, vinden we uit welke het meeste succesvol is.

Usability reviews

(± € 3.000)

Op basis van bewezen theorieën beoordeelt een Usability Expert de gebruiksvriendelijkheid van je website of app. Veel problemen zijn aan de hand van de theorieën eenvoudig te identificeren.

Usability pagescans

(± € 1.000)

Is een specifieke pagina verantwoordelijk voor veel afhakers? Een Usability Expert focust zich op één bestaande pagina en ontwerpt een prototype waarin zichtbaar wordt hoe we de knelpunten kunnen oplossen.

Front-end reviews

(± € 4.000)

De kwaliteit van front-end code heeft enorme impact op de snelheid en toegankelijkheid. Is de front-end architectuur wel duurzaam? Is deze geschikt voor verschillende apparaten, gebruikers en zoekrobots?

SEO analyse

(± € 2.000)

Wat is de impact van Google en andere zoekmachines op jouw website. Hoe beoordelen en waarderen zij de huidige kwaliteit?

Customer journey review

(± € 1.000)

Een customer journey is een weergave van de weg die een klant aflegt om zijn doel te bereiken. Door vanuit de ogen van je klant naar je bedrijf te kijken maken we belangrijke kansen voor verbeteringen inzichtelijk.

Analytics Report

(± € 2.000)

Analyse van de statistieken, met als doel inzicht in bezoekersgedrag. Waar verliezen we gebruikers? Hoe ziet de user-flow eruit? Hoe gaan verschillende doelgroepen door de website? Wat zijn de meest typische acties?

Card sorting (kwalitatief)

(± € 2.000)

Voor de gebruiker is het belangrijk om terug te kunnen vallen op een heldere site structuur. Samen met gebruikers of opdrachtgever maken we een hiërarchische structuur van alle onderwerpen en functionaliteiten binnen de website of app.

Card sorting (kwantitatief)

(± € 3.000)

Als we een aanzienlijke groep gebruikers willen betrekken bij het creëren van de structuur van je website, dan doen we dit online. We nodigen een projectrelevant aantal gebruikers uit en gaan individueel met ze aan de slag. We combineren resultaten en vertalen dit naar de optimale structuur.

Ander onderzoek?

Wij integreren deze graag!

Veel organisaties laten al onderzoek uitvoeren. Met partijen die al gedeeltelijk onderzoek voor je doen of deden, werken we graag samen. Zij hebben al ruime kennis bij jouw organisatie opgedaan.

Samen met jou, je huidige onderzoekspartijen, en ontwikkelingspartij maken we een samenhangend plan.

Elimineer zwakke punten en bundel krachten

divider

Elk individueel onderzoek belooft koeien met gouden horens, maar kan de weerbarstigheid van de praktijk meestal niet weerstaan. Niet ieder type onderzoek is 1-op-1 in de praktijk in te zetten. Elk onderzoek heeft sterke en zwakke kanten. Zo werkt eye-tracking onderzoek maar in enkele gevallen, kun je A/B-testing beter uitvoeren ná exploratief onderzoek en zet je een usability review in vóór usability onderzoek.

Door onderzoeken in samenhang uit te voeren, levert dat vele malen meer op dan de som van de afzonderlijke onderzoeksresultaten. Wij kennen de optimale combinaties van de verschillende onderzoeken en weten deze te verzilveren.

Fuseer onderzoek en ontwikkeling

divider

Goede timing voor onderzoek bepalen we aan de hand van het ontwikkelingstraject. Hoe en wanneer werkt het ontwikkelingsteam aan een product? Hiervoor betrekken we ontwikkelaars, grafisch vormgevers en copywriters in het proces.

Zowel de kwalitatieve ervaringen van eindgebruikers en de statistieken gebruiken we om de knelpunten vast te leggen. Wij weten uit ervaring dat je alleen in samenwerking met het ontwikkelingsteam de juiste oplossingen bepaalt én behaalt. Dus vergeet die dure en lange rapporten. Ga co-creatief en hands-on prioriteren en bouwen.

divider

User experience is het resultaat van de samenwerkende disciplines

Michael Maat Michael Maat

Houd rekening met strategische keuzes

divider

In de loop van het traject onderzoeken we prototypes, ontwikkelomgevingen en alles dat al live staat. Strategie echter, gaat een stap verder. Het bepaalt een richting voor de nog te nemen beslissingen. Hoe ziet de multi-device-strategie eruit? Naar welke customer journey moeten we toewerken?

We vertalen alle adviezen die uit het proces voortkomen naar concrete acties (user stories). Samen bepalen we de prioriteit en stellen we de taken (backlog) op voor het ontwikkelingsteam.

We zijn ex-Googlers, Apple Design Award winnaars, cognitief ergonomen, onderzoekers en ontwerpers.

divider

We hebben veel ervaring in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Doordat we veelvuldig intensief betrokken zijn bij waterval- en SCRUM-projecten weten we precies waar de schoen wringt en kunnen we onderzoek en ontwikkeling maximaal integreren.

Samenvattend

divider

Door samen met onze klanten een goed proces in te richten hebben we de conversie vele procenten kunnen verhogen. Niet door ad-hoc onderzoek uit te voeren, maar door een krachtige roadmap uit te zetten voor het komende jaar. Overzicht in het budget en duidelijkheid voor de ontwikkelaars; daar ligt de kracht van de Conversion Optimization Roadmap.